Timmars arbetsorganisationer i Sverige

03:22:40

Oavsett sin punktlighet är svenskar riktiga demokrater. Det gäller även öppettider i de flesta Sveriges myndigheter. För att försörja sig själv behöver man inte plågas på jobbet hela dagar. Här kan vi se ganska flexibla scheman. Det är jättebekvämt för svenskarna som strävar efter balans mellan arbete och privat liv.

Liknande tidssheman finns både på privata företag och i statliga inrättningar. Man kan komma till jobbet kl 6 på morgonen och vara hemma igen kl 3. Man respekterar privat liv och familj jättehögt och även om du lämnade jobbet ett par timmar tidigare kan du stanna där lite längre nästa dag för att göra det som behövs. Svenskar har möjlighet att gå till gympan eller sova längre.

Samma tendens gäller den mest konservativa inrättningen i Sverige - Skatteverket. Här har man också ett flexibelt schema. Man kan börja kl 7 eller 9 och sluta kl 3 till 7 på kvällar. Förresten håller de flesta anställda i Sverige sig till sådana varianter, eftersom då kan man både tjäna pengar och sitta med barn.

Samtidigt har inte alla svenskar likadana scheman. Det finns företag som är öppna 24 timmar. Till exempel, sjukhus och ett par andra organisationer där man arbetar i skift. Men även skolor i Sverige väljer riktigt ofta flexibla sheman om, till exempel, något barn har det svårt att börja kl 7.

Mest popular stad

Mest popular varumärke

open-closed.se uses cookies to enhance your experience. If you continue browsing, we consider that you accept their use. More